Klinika kardiologii czym się zajmuje?

Klinika kardiologii to miejsce, w którym udziela się porad i rozpoczyna leczenie związane z chorobami układu krążenia. Co więcej, klinika prowadzi pełną diagnostyką nieinwazyjną z układem krążenia. Z tego typu poradni mogą też korzystać osoby, które przygotowują się na leczenie związane z chorobami serca. Kim jest kardiolog, jakie leczy choroby oraz jakie przeprowadza badania?

Klinika kardiologii - dlaczego warto?

Kardiologia czym się zajmuje?

Tak jak wcześniej wspominałem, kardiolog zajmuje się chorobami i wadami serca, które mogą być zarówno wrodzone, jak i nabyte oraz chorobami układu krążenia. Co więcej, obecnie uważa się, że kardiologia to jedna z kluczowych dziedzin medycyny. Związane jest to z faktem, iż schorzenia układu sercowo-naczyniowego zajmują jedną z czołowych miejsc na liście najczęstszych przyczyn zgonów w krajach rozwiniętych. Myślę, że warto też dodać, iż kardiologia najbardziej rozwinęła się w XX wieku.

Podział kardiologii

Kardiologię można podzielić na cztery specjalności:

  • kardiologię nieinwazyjną, która zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem chorób serca i układu krążenia bez ingerencji w struktury organizmu,
  • kardiologię inwazyjną, która pozwala na leczenie chorób serca bez otwierania klatki piersiowej. Warto dodać, że do tego typu zabiegów używa się cewnika naczyniowego,
  • kardiologię dziecięcą, która zajmuje się chorobami serca i układu krążenia u dzieci,
  • kardiochirurgię, która jest działem zajmującym się operacyjnym leczeniem chorób serca. Wśród popularniejszych zabiegów należy wymienić przeszczepy serca, szczepienie by passów, czy rozruszników serca.

Czym się zajmuje kardiolog?

Kardiolog zajmuje się leczeniem oraz rozpoznawaniem chorób takich jak: choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, zawał mięśnia sercowego, miażdżyca, dusznica bolesna, zaburzenia rytmu serca, zapalenie mięśnia sercowego, wady serca, niedomykalność zastawki, tachykardia czy bradykardia.

Klinika kardiologii

Klinika kardiologii, kiedy warto się do niej udać?

Choroby serca oraz układu krążenia są bardzo niebezpieczne oraz zaliczane do niechlubnej grupy chorób cywilizacyjnych. Nie da się ukryć, że wraz z rozwojem technologii, zmianą trybu życia, ludzie zaczęli się gorzej odżywiać oraz mniej ruszać. Co więcej, coraz częściej spotykamy się z sytuacjami stresowymi, które wpływają bardzo niekorzystnie na kondycję serca. Kiedy warto udać się do kardiologa? Przede wszystkim nie powinniśmy bagatelizować powtarzających się bólów w klatce piersiowej, zmian w rytmie serca, obrzęku twarzy, omdleń, duszności oraz uczucia gniecenia i ucisku w klatce piersiowej. Jeśli tego typu objawy się powtarzają, to na naszej liście rzeczy do zrealizowania powinna się pojawić klinika kardiologii.